เทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดเชื้อ (Retort Pouch)

กันยายน 18th, 2015 Posted by บทความน่ารู้ No Comment yet

ปัจจุบันประชากรบนโลกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน อาหาร 1 ในปัจจัย 4 ที่สำคัญที่สุดของมนุษย์จึงมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย มนุษย์พยายามคิดค้นวิธีการต่างๆเพื่อเก็บและบริโภคในยามจำเป็น ได้มีการทดลองการถนอมอาหาร หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การหมัก การดอง การทำเป็นอาหารแห้ง ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยธรรมชาติ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ทำให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการถนอมอาหารมากขึ้น ซึ่งแต่ละแบบนั้นก็มักมีข้อจำกัดในการใช้งานแตกต่างกันออกไป เช่น การจัดเก็บ การใช้งานหรือแม้กระทั้ง คุณภาพและรสชาติ

บริษัท ยูเซน โซยา ได้ทำการศึกษามาอย่างดีแล้วว่าการถนอมอาหารที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือ เทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดเชื้อ (Retort Pouch)
เทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1960 ทหารใช้บรรจุอาหารสำหรับกองทับสหรัฐ
1980 องค์กรอาหารและยาของสหรัญได้ อนุญาติให้ใช้เพื่อการประกอบอาหารในการบริโภคทั่วไป
เทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดเชื้อ (Retort Pouch)
มีคุณสมบัติทนความร้อนสูง ซึ่งป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปได้ ดังนั้นเมื่อบรรจุอาหารและปิดผนึกถุงและนำไปเข้าหม้อค่าเชื้อแบบพิเศษ ที่ให้ความร้อนสูงถึง 121 องศาจึงทำให้อาหารในถุงปราศจากเชื้อ อาหารจึงสามารถเกบได้นานถึง1-2ปีโดยไม่ต้องใส่สารกันบูด และไม่ต้องแช่เย็นจึงทำให้ ช่วยให้ประหยัดพลังงานตลอดกระบวนการขนส่งและการจัดเก็บไปจนถึงมือผู้บริโภค
ข้อดี
น้ำหนักเบา
สะดวกในการขนส่ง
ทนต่อแรงกระแทก
รสชาติ และ เนื้อสัมผัส ดีกว่าเนื่องจากใช้เวลาในการฆ่าเชื้อน้อยกว่า
วิธีรับประทาน
อุ่นด้วยน้ำร้อน
อุ่นด้วยการนำไปตากแดด
เทใส่ภาชนะเพื่อเข้าไมโครเวป
คำเตือน
ห้ามนำเข้าไมรโครเวปเดดขาด

Comments

comments