รับประทานมังสวิรัติดีอย่างไร

มกราคม 21st, 2016 Posted by Vegan, บทความน่ารู้, อาหารมังสวิรัต No Comment yet

การรับประทานอาหารมังสวิรัติ เป็นการกินอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ แต่จะเป็นการรับประทานอาหารที่เป็นผัก ผลไม้ รวมไปถึง ธัญพืชต่างๆที่ให้คุณค่าทางอาหารแทนการกินเนื้อ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพ สำหรับผู้ที่อยากมีสุขภาพดี ลองมารับประทานอาหารมังสวิรัติ กันไหมค่ะ ดีต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจอีกด้วย รู้ไหมว่าการไม่กินเนื้อนั้นดีอย่างไร

การไม่กินเนื้อนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ช่วยในเรื่องระบบย่อยอาหารแล้ว การไม่กินเนื้อยังเป็นการละเว้นความชั่ว ซึ่งอานิสงค์ที่เราจะได้รับจากการไม่กินเนื้อสัตว์  ไม่เบียดเบียนสัตว์ ทั้งนี้ย่อมส่งผลดีต่อชีวิตของเราด้วย สามารถตัดกรรมที่ทำมารวมไปถึงเป็นการยุติการจองเวรต่อสัตว์ทั้งหลายได้ด้วย  ทั้งนี้ส่งผลดีต่อเนื่องในการดำรงชีวิตของเราได้อีกด้วย ช่วยให้มีชีวิตดีขึ้น ร่าเริงแจ่มใส เป็นที่รักของคนอื่น มีอคนอยากเข้าใกล้ เนื่องจากได้รับพระเมตตา และเป็นการงดการจองเวรอีกด้วย

สำหรับอานิสงค์ที่จะได้รับจากการกินมังสวิรัติ การไม่กินเนื้อสัตว์ มีอะไรบ้าง

-การกินอาหารมังสวิรัติ เป็นการงดกินเนื้อ ซึ่งถือว่าเป็นการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตด้วยกัน ดังนั้น จึงทำให้เป็นที่รักของบรรดาเทพต่างๆ รวมไปถึงมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อทำงาน ญาติพี่น้อง คนรู้จัก และสิตว์ทั้งหลายด้วย ส่งผลดีทำให้เรารู้สึกมีจิตใจดี เป็นที่รักของคนอื่นๆ เป็นบุคคลที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี เรียบร้อย น่ารัก มีแต่คนอยากเข้าหา มีกริยาสำรวม

-มีจิตใจเมตตา โดยผู้ที่ไม่ทานเนื้อนั้น จะเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาต่อสรรพสัตว์ด้วยกัน  เมื่อทำอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการสะสมความเมตตาขึ้นในใจ  จะช่วยให้เรามีพลังทั้งแรงกายและแรงใจเพิ่มขึ้น  ไม่ว่าจะในการทำงาน ความรัก ครอบครัว เมื่อเกิดปัญหา จะทำให้เรามีสมาธิ มีสติ นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี และสามารถก้าวผ่านปัญหาต่างๆนั้นไปได้ ซึ่งการกินมังสวิรัติ การไม่กินเนื้อ จึงส่งผลดีทั้งต่อตัวเอง และคนอื่นๆ รวมไปถึงมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย

นอกจากนี้การกินมังสวิรัติ  ยังช่วยให้เราสามารถตัดขาดความอาฆาต อารมณ์รุนแรง จากการที่เป็นคนมีจิตใจเหี้ยมโหด เคียดแค้นในใจลงได้  เรื่องของความโกรธ อารมณ์โมโห สามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลา การที่คนอื่นขัดใจ ไม่ได้ดั่งใจ  ทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคิด ทำให้เกิดความเป็นหวัง ความโกรธ  และทำให้มีอารมณ์ร้ายๆตามมา ดังนั้น สำหรับท่านที่กินมังสวิรัติ ไม่กินเนื้อ จะปราศจากอารมณ์ดังกล่าวนี้ แต่ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่กินมังสวิรัติ จะมีจิตใจดี โอบอ้อมอารี ไม่โมโหร้าย มีสติ มีสมาธิ จะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆได้ดี

 

ขอบคุณรูปภาพจาก: women.thaiza.com

 [:]

Comments

comments

Tags: , , , ,