คุณก็เป็นฮีโร่ได้ ตอนที่ 5 หยุดตัดไม้ทำลายป่า

กันยายน 8th, 2015 Posted by บทความน่ารู้ No Comment yet

มีใครเคยบอกคุณไหมว่า…”คุณ  ก็เป็นฮีโร่ กู้วิกฤติโลกได้   เพียงแค่ตัดสินใจเลือก”

ภารกิจหยุดการตัดไม้ทำลายป่า

  จากการประเมินขององค์การสหประชาชาติ การตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก 20% ของทั้งหมด ซึ่งการตัดไม้ทำลายป่านั้น เกือบทั้งหมดมีความเกี่ยวโยงกับการผลิตเนื้อสัตว์    

 80% ของป่าอเมซอนที่ถูกถางไปนั้น ก็เพื่อเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อฆ่าเป็นอาหาร และส่วนที่เหลือนั้นก็ใช้สำหรับปลูกถั่วเหลืองเพื่อเป็นอาหารสัตว์เหล่านั้นเอง

ทุก ๆ ปี เราตัดป่าไม้ที่มีพื้นที่เท่ากับประเทศอังกฤษเพียงเพื่อสำหรับเลี้ยงสัตว์  และความแห้งแล้งซึ่งทำให้โลกของเราร้อนขึ้น มีพื้นที่มากมายกำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วม

         ป่าต้นน้ำขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลถูกทำลายไปทุก ๆ วินาที แลกกับ แฮมเบอร์เกอร์เพียง 250 ชิ้น

        หมายถึงเรากำลังสูญเสียป่าฝนขนาด 55 ตารางเมตร เพื่อแฮมเบอร์เกอร์เพียง 1 ชิ้น

เราได้รับการป้อนข้อมูลอย่างจริงจังว่าป่าไม้มีบทบาทที่สำคัญต่อโลกและเราอย่างไร เช่นจากองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กรีนพีช ระบุว่า 8%ของคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ของโลกนั้น ถูกเก็บไว้ในป่าฝนอันกว้างใหญ่ของอ่างน้ำคองโกที่แอฟริกาตอนกลาง มีข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ว่า การตัดไม้ทำลายป่าที่ดำเนินต่อไปของคองโกจะปล่อย CO2 เท่ากับที่ได้จากสหราชอาณาจักรในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา! ดังนั้น       จึงมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ไว้ ในขณะที่เรายังสามารถทำได้

ต้นไม้ดึงดูดฝน รักษาดิน และหยุดการกัดกร่อน  ให้ออกซิเจนและร่มเงาส่งผลให้โลกของเราอยู่ในสภาพที่ดีและมีชีวิตต่อไป   การตัดไม้ทำลายป่าไม่เพียงทำให้อุณหภูมิโลก ฝน และรูปแบบสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง  ไม่เพียงกระทบความเป็นอยู่ต่อประชากรนับล้าน ๆ คนที่พึ่งพาป่าไม้  การสูญพันธุ์ของสัตว์ จะรวดเร็วกว่าธรรมชาติถึง100 เท่า นั่นคือการทำลายระบบนิเวศของโลก

เรามีทางออกพร้อมแล้ว อยู่ที่ต้องยอมรับว่าการเลือกบริโภคอาหารออแกนิกปราศจากเนื้อสัตว์ เป็นวิธีที่จะช่วยรักษาโลกเราไว้ได้ในตอนนี้  ผืนดินสำหรับการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชเป็นอาหารสัตว์นั้น             จะกลับมาเป็นป่าไม้ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้  นอกจากนี้ถ้าผืนดินที่เพาะปลูกได้ทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็นไร่นาปลูกผักและข้าว เลี้ยงดูผู้คนอย่างเพียงพอ ก๊าซเรือนกระจกมากถึง 40% ในบรรยากาศจะถูกดูดซับไป นอกเหนือจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 50% ที่เกิดจากการปศุสัตว์

ดังนั้นโดยสรุปแล้ว เราสามารถกำจัดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากฝีมือมนุษย์  เพียงแค่รับวิถีทางใหม่ที่ใส่ใจต่อกันมากขึ้น เป็นมิตรกับสรรพชีวิตและธรรมชาติ   เข้าร่วมภารกิจอนุรักษ์พลังงาน ร่วมแก้ไขการสูญเสียพลังงานจากการผลิตเนื้อสัตว์ ที่ไร้ประสิทธิภาพ

แหล่งที่มาของข้อมูล: Gidon Eshel and Pamela A. Martin, “การกินอาหาร พลังงาน และภาวะโลกร้อน”, Earth Interaction, Vol 10 (2006), paper No. 9.

“การผลิตเนื้อวัวหนึ่งปอนด์ ใช้น้ำ 2,500 แกลลอน ธัญพืช 12 แกลลอน หน้าดิน 35 ปอนด์ และพลังงานเทียบเท่ากับแก๊ส 1 แกลลอน ถ้าค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ได้รับการสะท้อนในราคาของผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล แฮมเบอร์เกอร์ราคาถูกที่สุดในสหรัฐอเมริกาจะมีราคา35 ดอลลาร์สหรัฐ 

—จอหน์ ร็อบบินส์

มีใครเคยบอกคุณไหมว่าค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของเนื้อสัตว์นั้น เท่าไหร่กันแน่  แต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่ากว่าจะได้เนื้อมาทำอาหารสักมื้อ เราต้องแลกด้วยอะไรบ้าง

                      ยังไม่สายเกินไปที่จะแก้ไข…หากคุณได้อ่านข้อมูลนี้ ก่อนอาหารมื้อต่อไป
                     อย่าลืมนะคะ ชะตาของโลกขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ  

 

Comments

comments